SØBY GYMNASIUMS TIDSLINIE
Fra antik til postmodernisme
En kulturhistorisk tidslinie med
litteratur og epoker

Introduktion

Du kan browse dig frem gennem tidslinien, ved at benytte de links, der står over den vandrette gule linie. Du kommer så ind på den pågældende periode, hvor der er historiske og kulturelle fakta og relaterede materialer, f.eks. undervisningsmateriale i pdf-format eller links til bøger på biblioteket.

Du kan også klikke dig direkte ind på en side, ved hjælp af index her neden under.

Hvis der refereres til materialer Søby Gymnasium ikke råder over, er der linkning til bibliotek.dk, hvor du simpelt kan bestille dokumentet. Ellers vil der være anført hvor på skolebiblioteket dokumentet findes.

Index
Forside >>
q Antikken
q Middelalder
q Renæssancen
q oplysningstid
q Romantik
q Realisme
q Modernisme >> Heretica >> Thorkild Bjørnvig
q q Paul La Cour
q q Martin A. Hansen
q q Frank Jæger
q q Ole Sarvig
q q Tage Skou-Hansen
q q Ole Wivel
q q Teksteksempler
q Postmodernisme q
FAQ

Websiden er lavet som et 4.semesters projekt på danmarks Biblioteksskole, Aalborg
I vidensorganisation, informationsselektion og informationssøgning i skønlitteratur og litteraturvidenskab, undervisning ved Hans Jørgen Nielsen og Rasmus Grøn.

Webkodning: Leif Schou
Heretica, hoved og biartikler: Gert Medom Madsen

De resterende perioder er sat sammen af noter og overskrifter fra undervisning i Kultur og Medier, ved Claus Holst, DBAa 1. og 2. semester.

Kontakt: a04geme@dbstud.dk / a04lesc@dbstud.dk