forside > middelalder
MIDDELALDEREN
500 - 1300/1500
Sammensmeltnings-
proces
Platonisme og kristendom Guds eksistens,
det logiske ræsonement
To autoriteter
kirkelære vs. filosofi

Det vestromerske riges opløsning, kristendommen under påvirkning af grækernes hedenske forestilling om verden. De filosofiske og kristne sandheder skal samarbejdes

Augustin omfortolker Platon. Gudestaten vs. verdensstaten, nyplatonismen.

Anselm af Canterbury Bevise guds eksistens ud fra selve gudsbegrebet. Guds eksistens er rent logisk indeholdt i begrebet

Det ontologiske gudsbevis

Skolastikken: Den tænkning som filosoffer og teologer i middelalderen udfoldede. På universiteterne tjente den logiske diskussion dels til at kaste lys over emnet, men diskussion blev også betragtet som logisk øvelse. Dette ligger til grund for den opfattelse, at skolastikken forbindes med golde og formalistiske spekulationer.
Kirken:
Sandheder gennem åbenbaring, som først betragtedes som værende uden for fornuftens område. Ved Skolastikkens begyndelse var de indenfor fornuftens område. Thomas Aquinas mener de er delvist indenfor. Dog kan fornuften ikke begrunde deres gyldighed. Ved skolastikkens slutning siger William af Ockham at de åbenbarede sandheder overhovedet ikke er fornuftige.
Filosofien: Baseres først og fremmest på Platon jvf. Augustin. Aristoteles overtager senere autoriten. Aquinas gav Aristoteles filosofi et religiøst præg. Kunne bruges som autoritet i forbindelse med de ikke-religiøse sandheder.
Aquinas tvedeler tilværelsen, på baggrund af den tvedelte autoritet. Skarp adskillelse, dog med overlap (”naturlige teologiske sandheder”).
Universaliestriden: Erkendelsesteoretisk diskussion om forholdet mellem vore begreber og virkeligheden:
 1. Begrebsrealisme
 2. (universalia er det virkelige; det reale):
  Platonisk:
  Almenbegreber eksisterer forud for tingene.
  Aristotelisk,
  Almenbegreber eksisterer i tingene.

 3. Begrebsnominalisme:
 4. Almenbegreber efter tingene, blot navne.
Ockham´s begrebsnominalisme: Det eneste der eksisterer uafhængigt af menneskets bevidsthed er sanselige ting. Begreberne eksisterer kun i bevidstheden som mentale enkeltfænomener. ”Ockhamske ragekniv”. Hermed opnås adskillelse af tro og viden!