forside > postmodernisme
POSTMODERNISMEN
Ca. ~1960/1980 -
Den medie”skabte” virkelighed
Det postmoderne: Epokalt begreb som betegner en særlig samfundstilstand efter 1960. Som æstetisk begreb betegner postmodernisme en videreudvikling af og delvist et opgør med den modernistiske kunst. Udviklet i 50’ernes og 60’ernes amerikanske litteratur- og kulturdebat. Præsenteres først i Danmark i slutningen af 60’erne (avantgarde tidsskriftet ”ta’ ” red. Hans Jørgen Nielsen). Endeligt internationalt gennembrud ca. 1980.

bestil Lars Qvortrup påviser i det hyperkomplekse samfund (Qvortrups betegnelse for informationssamfundet), at der er 3 betragtninger eller forståelses positioner. Han peger på at i tidligere simple samfund, var deocentrisme fremherskende, hvor gud er det altdominerende centrum. Med industrialiseringen udvikles et mere komplekst samfund, hvor mennesket er centrum, antropocentrien. I det hyperkomplekse samfund er der ikke ét centrum, der er mange skiftende, altså polycentri.

Relateret til det moderne informationssamfund: Førstehåndserfaringer skiftes i højere grad ud med medieformidlinger. Mediernes selvsving, hvor virkeligheden efterligner mediebilledet; simulakrer.

Baudrillard: ”Golfkrigen har ikke fundet sted” -den fandt kun sted i medierne...

De store fortællingers død.