forside > realisme
REALISMEN
Ca. 1850 - ?
Naturalismen Impressionismen Symbolismen
Periodens grænse mod modernismen er ”flydende”.
Den natur der peges på i begrebet naturalisme er menneskets natur. Mennesket ikke længere styret af sjælelige kræfter, derimod jvf. en materialistisk opfattelse styret af biologiske, psykologiske og økonomiske kræfter.

Naiv generel fremskridts– og udviklings optimisme. Brud med den borgerlige enhedskultur, omvæltning af selve kulturbegrebet: Fra enhedskultur til flerheds-kultur.

Den opfattelse at virkeligheden eksisterer uafhængigt af, om den bliver erfaret eller kan erfares.
Øjebliksbilleder. Man kunne tale om en litterær montage-form, hvor beskrivelserne er i glidende bevægelse, som set med et filmkamera. En impressionistisk fortælling vil derfor ofte starte in medias res, vægten på læserens umiddelbare møde med digtningen og søger at gengive oplevelsen i subjektive meget følsomme og meddigtende parafraser.
Regnes jvf. Claus Secher for en tidlig modernistisk fase.Bemærk at de traditionelle symboler af fast defineret kulturel baggrund, mister betydning –døde.
En af de første væsentlige realistiske romaner: Flauberts Madame Bovary, 1856. Romanen har som program at give en objektiv, sand skildring af virkeligheden, livet som det er, uden forskønnelse og uden fortielse. Forfatteren skal være upartisk, tendensløs: „Realisme er ikke nogen Overbevisning, det er en Kunstform," som Herman Bang udtrykker det i Realisme og Realister, 1879

Ikke forskønne, være sandfærdig. Romanen blevet introspektiv; det isolerede menneskes subjektive virkelighed. Stream of conciousness, den psykologiske roman. Her peges ind i modernismen jvf. J. Joyce med Ulysses fra 1922