forside > romantik
ROMANTIKKEN
Ca. 1800 - 1850
Universalromantikken
1802-1807
Nationalromantikken
1807-1820
Biedermeierromantikken
1820-1850/dk:1871
Romantismen
1830-1850
Panteisme, organismetanken Den historiske roman, Højskolen.
Harmoni, moralisme
Splittetheden, ”det interessante”, dæmoni
Afgrænset periode og virkelighedsanskuelse. Reaktion mod oplysningstidens ”følelsesundertrykkende civilisering/dannelse og den overdrevne tiltro til fornuften og dens muligheder. Raffinering af følelseslivet på basis af menneskets fornuftsbaserede evne til at forholde sig betragtende, vurderende og kontrollerende til egen adfærd og følelsesliv.

Revolutionsbegrebet ændret, før glidende, lineær evolutionsproces; nu drastisk. Angstprovokerende. Kunstnerisk en søgen efter tryghed og harmoni, ikke mindst i Danmark blev udtrykket temmelig antirevolutionært. Kunsten frigøres fra mæcen og hof, en bevægelse fra lukkede og private kredsløb til mere åbne og offentlige kredsløb.

Den læsende skare vokser gradvist. Danmark får første skolelov 1814. Fra gentagende læsning af få bøger (biblen) til engangslæsning af mange bøger . Litteraturen skal ikke kun belære (biblen, Holberg, Defoe) men også opildne og underholde.
Oversættelseslitteratur, små litterære tidsskrifter som ”Læsefrugter”, ”Idunna” og ”Ossian” var domineret af oversatte noveller. Fik indflydelse på danske prosaister. Walter Scott (historiske roman) blev stor inspirationskilde til poetisk realisme.